Chính sách bảo mật

  1. Mục đích của việc thu thập thông tin:

Đơn hàng: Việc thu thập thông tin khách hàng nhằm mục đích hổ trợ việc xử lý đơn hàng và các vấn đề liên quan đến đơn hàng của bạn. Quí khách sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin khi tiến hành đặt hàng trên website như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email.

Chăm sóc khách hàng: Thông tin khách hàng được sử dụng để chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại, hay điều chỉnh hoặc sửa đổi đơn hàng.

  1. Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi khi bạn tiến hành thanh toán trên website Toilysonquangngai.com

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của khách hàng cung cấp nhằm:

  • Xử lý đơn hàng của quí khách.
  • Hổ trợ khách hàng khi đặt hàng
  • Giải đáp thắc mắc hoặc những khiếu nại hay thay đổi trên đơn hàng
  1. Bảo mật thông tin khách hàng:

Tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ 3 khác khi không có sự đồng ý từ khách hàng. Trừ trường hợp các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan tới quyền lợi của khách hàng nếu thông tin của khách hàng cung cấp ban đầu là không chính xác.

  1. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân:

Quí khách hàng có quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.